Maagdarminfectie – alle oorzaken op een rij

Maagdarminfectie wordt meestal veroorzaakt door bacterien, virussen of parasieten. Maagdarminfectie kan in sommige gevallen ook veroorzaakt worden door schimmelinfectie, veroorzaakt door Candida albicans bijvoorbeeld.

Virale maagdarminfectie

Virale maagdarminfectie gaat meestal vanzelf over binnen een paar dagen.

Maag darm infectie dat door een virus wordt veroorzaakt duurt vaak het kortst van alle soorten maag darm infectie. De symptomen kunnen echter het meest heftig zijn. Bij acute, heftige maagdarminfectie is de oorzaak meestal een virus. Indien de klachten niet binnen een paar dagen vanzelf over gaan, neem contact op met uw arts.

Bacteriële maagdarminfectie

Maagdarminfectie kan ook veroorzaakt worden door bacteriële infectie. Indien de symptomen acuut optreden en aanhouden is de kans wat groter dat het door een bacterie wordt veroorzaakt. Bacteriële maagdarminfectie gaat meestal ook vanzelf over. Indien de symptomen aanhouden is het nodig de arts te raadplegen. De arts kan antibiotica voorschrijven indien nodig. Voorbeelden van bacterien die maag darm infectie veroorzaken zijn Salmonella, Helicobacter pylori en Escherichia coli. Bacteriele maag darm infectie kan symptomen zoals chronische diarree veroorzaken. In extreme gevallen kan ook bloed bij ontlasting voorkomen. Helicobacter pylori veroorzaakt bijna alle maagzweren.

Maag darm infectie met een bacterie komt vaak voor wanneer de maag en darmen zijn verzwakt door gebruik van antibiotica of een ongezonde dieet.

Parasitaire maagdarminfectie

Parasitaire maagdarminfectie treedt minder acuut op. Maag darm infectie dat door een darmparasiet wordt veroorzaakt gaat meestal niet vanzelf over. De symptomen zijn minder acuut, en wisselen vaak af. Er kunnen dagen of weken zijn zonder symptomen, maar dan keren de symptomen steeds weer terug. Darmparasieten veroorzaken symptomen zoals opgezette buik, darmkrampen en winderigheid.

De meest voorkomende parasieten die maagdarminfectie veroorzaken zijn Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis en Blastocystis hominis. Giardia veroorzaakt maag darm infectie van de dunne darm, en de andere twee parasieten veroorzaken infectie van de dikke darm.

Schimmelinfectie van de maag en darmen

Laboratorium test voor maag darm infectie veroorzaakt door Candida.

Laboratorium test voor maag darm infectie veroorzaakt door Candida.

Maag darm infectie met de gist Candida komt bijna alleen voor als een van de bovenstaande soorten maagdarminfectie ook aanwezig is. Schimmelinfectie is een ‘opportunist’. Dit betekent dat het de kans grijpt als die er is, maar weinig kans maakt infectie te veroorzaken bij gezonde mensen. Schimmelinfectie komt voor op de huid, in de mond en ook in de darmen.

U kunt online een laboratorium test voor Candida aanvragen op darmklachten.nl. Het voordeel van een lab test ten opzichte van een zelftest is dat de exacte hoeveelheid Candida wordt aangegeven. Er wordt ook getest voor andere soorten gisten en schimmels naast Candida. Click de link voor een Candida test.